RESULT OF “DIALECT” COMPETITION G-3

Student Name Father’s Name Mother’s Name Position
G-3 Amaltas
PRITISH VASHISHT MR. RAMAN KUMAR VASHISHT MS. GEETA MEHTA 1st
GUNVEER KAUR MR. BALJIT SINGH MS. SANDEEP KAUR 2nd
MANISHKA SUMAN MR. KAMALJIT MS. PARMJIT KAUR 3rd
G-3 Cassia
AAN KOCHAR MR. SANDEEP  PALL MS. GEETIKA PALL 1st
MUSKAN MR. PANKAJ NAYYAR MS. SHAMA NAYYAR 2nd
ARSHIYA MR. PANKAJ SHIV MS. SARIKA SHIV 3rd
G-3 Gulmohar
RIYA MR. SANDEEP KAPOOR MS. NIDHI KAPOOR 1st
ZAINA JAIN MR. SACHIN KUMAR JAIN MS. RICCHA JAIN 2nd
MOKSH MR. AMANDEEP MS. SHEFALI 3rd
G-3  Kaner
NAVYA MR. AMIT GUPTA MS. KOMAL GUPTA 1st
RIYA BAGGA MR. SAGAR BAGGA MS. VIBHA BAGGA 2nd
AVIN SAINI MR. SATINDER KUMAR MS. SUMAN LATA 3rd
G-3 Semal
ANANYA CHAWLA MR. JATINDER CHAWLA MS. ESHA CHAWLA 1st
HIYA GOEL MR. SAURABH GOEL MS. POOJA GOEL 2nd
NISHTHA GUPTA MR. SACHIN GARG MS. RAJNI GUPTA 3rd