circularbest international schools in hoshiarpur
S. No. Name of Student Father’s Name Mother’s Name Position
G-3 AMALTAS
1 NAYSA MR. ROHIT ARORA MS. ANU ARORA 1st
2 AASHMAN PALIAL MR. ARUN PALIAL MS. ANITA PALIAL 2nd
3 DEVANSHI JAIN MR. SARVESH JAIN MS. RANJU JAIN 3rd
G-3 CASSIA
1 ABHIRAJ SINGH BAJWA MR. GURKIRAT SINGH BAJWA MS. RAVNEET BAJWA 1st
2 AVAYA AGGARWAL MR. ANKUR AGGARWAL MS. PALVI AGGARWAL 2nd
3 TANMAY KOCHAR MR. SACHIN PAL MS. ANJANA 3rd
G-3 GULMOHAR
1 ANANYA NARANG MR. NITISH NARANG MS. PRIYANKA NARANG 1st
2 AAIRA AGGARWAL MR. NEERAJ AGGARWAL MS. CHANDNI AGGARWAL 2nd
3 CHAITANYA KHANNA MR. KUSHAL KHANNA MS. PREETI KHANNA 3rd
G-3 KANER
1 SAKSHUM KHANNA MR. ASEEM KHANNA MS. PARUL KHANNA 1st
2 HARSHITA MR. RAMNIK BHALLA MS. BHAWNA 2nd
3 DIVYAM JAIN MR. SAHUL JAIN MS. RANJANA JAIN 3rd
G-3 SEMAL
1 BHAVESH TIWARI MR. AVDESH TIWARI MS. ANJU TIWARI 1st
2 HITIKA MR. DINESH KUMAR MS. AMITA JASSAL 2nd
3 OJASS JAIN MR. LUCKY JAIN MS. MEHAK JAIN 3rd