Sr. No. Name of Student Father’s Name Mother’s Name Position
G-9 MERCURY
1 TNISHHA MR. SURAJ PARKASH KAUSHAL MS. RAJNI 1st
2 GAGANDEEP SINGH MR. BIKRAMJIT SINGH MS. SANDEEP SAINI 2nd
G-9 VENUS
1 RUDER SHARMA MR. ANIL KUMAR MS. NEERA SHARMA 1st
2 ABHAY SHARMA MR. MANMOHAN SHARMA MS. NEELAM KANTA 2nd
G-9 EARTH
1 GURNOOR KAUR MR. PARAMJIT SINGH MS. BALVINDER KAUR 1st
2 MANYA GUPTA MR. RINKU GUPTA MS. ALKA GUPTA 2nd
3 REEJHMAN KAUR MR. GUNRAJ SINGH MS. HARPREET KAUR 3rd
G-9 MARS
1 SAANCH KHURANA MR. PANKAJ KHURANA MS. GUNEET KHURANA 1st
2 BHAVIKA SHARMA MR. MANGAT RAI MS. SHIKHA SHARMA 2nd
3 ABHINAV MR. RAVINDER KUMAR MS. SUMAN SHARMA 3rd
G-9 JUPITER
1 MANIK MR. RAJESH KUMAR MS. SHAMMI 1st