ENGLISH
S.       No. Admission No.  Name of Student Father’s Name Mother’s Name Position Section 
1 2154 VANSHIV JASUJA MR. VIKAS JASUJA MS. VANDANA   JASUJA 1st Mercury
2 1124 ASHIKA JAIN MR. MUNISH KUMAR MS. RUCHI 2nd Earth
3 1140 KANWAR AARYAMAN SINGH MR. K. AJAY SINGH MS.VAISHALI 3rd Mars

 

 

 HINDI 
S.       No. Admission No.  Name of Student Father’s Name Mother’s Name Position Section
1 1187 DEVIKA CHHABRA MR. KAMAL CHHABRA MS.ASHA RANI 1st Jupiter
2 2894 SRIJAN KUMAR SHARMA MR. DHARMINDER KUMAR SHARMA MS. MAMTA SHARMA 1st Mars
3 1166 PRABHNOOR KAUR MR. GURWINDER SINGH DHILLON MS. RAVINDER   KAUR 2nd Mercury
4 1225 ADITI KONDAL MR. MANISH   KUMAR MS. ANITA KUMARI 3rd Jupiter